Follow by Email

сряда, 9 февруари 2011 г.

Кутийката на цифрите

Дидко тези дни се наложи да постои вкъщи, за това реших да му разнообразя домашното ежедневие с малка занимавка - кутийка, пълна с цифри.
Избрах шрифт за цифрите, който да ги направи годни за оцветяване (в случая, KrazyKool). Разпечатах върху картон, нарязах ги на правоъгълници и бяха готови да ги сложа в кутийката със "закопчалка" Бисквитко (шаблон на кутийката). Всичко отнема около 15 min.

Вечерта играхме "да намерим единиците, двойките, тройките и т. н. и да ги оцветим". В продължение на половин час се занимавахме, а Дидко беше много щастлив, когато успееше да намери търсената цифра изпод купчинката. Идеята е чисто визуално да се запознае с цифрите, без какъвто и да е друг ангажимент.
Към комплекта могат да се добавят и различните знаци: +, -, = и т. н., но за сега, нивото ни е такова, че ще минем и без тях.
Данаил в действие. Много държеше да оцветим и дупките на осмиците. Така да е!
......................................................................
My son these days have stayed at home so I decided to diversify his home life with a small occupation - box full with numbers.
I chose the font of the numbers that make them sutable for coloring (in my case - Krazy Cool). I printed on cardboard, cut them and were ready to put them in the box (time for preparation - about 15 min.).

4 коментара:

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover