Follow by Email

понеделник, 27 април 2015 г.

дребосъчета за бебешка главица

Най-сетне и ивината главица се накичи с нещо, направено от майка й. Oформи се добра колекция за има-няма половин час. Използвах налични фибички без декорация, които преди 7 години усмиряваха дидковия перчем. Моделът е доста немирен и засега 3 броя успях да документирам.
Бялото сърчице е от незакичена мартеница. Поръсих с малко искрящи тръбички за захарен ефект.
И малко неделно безгрижие........

Pin It button on image hover