Follow by Email

неделя, 1 ноември 2015 г.

Несъвършена

Замъглен екран; изтрих грешните снимки и остана най-смотаната и разни други несъвършенства, но така се случи този път. Едвам изнамирам време за дребното етикетче, което да даде индивидуалност на цветето, но намирам.
Иначе - пътьом към празненство, нямах време да спирам и фокусът витае някъде извън снимката. Снимайки установявам, че на тази поляна есента все още не е дошла.

Pin It button on image hover