Follow by Email

събота, 31 май 2014 г.

Градината - официално закрита!

Последните картички за градината.
Картофените печати ми станаха много любими и  действах с тях (сигурно в магазина изглеждам странно, купувайки 2 картофа, но изкуството е скромно и не изисква количества, характерни за 1 манджа).
Лекият момент на конвейрно изпълнение ме поизмъчи, но нямаше как да са по-малко. За успокоение - от есента, по една.
И за да има нещо за спомен за нашите мили госпожи, директорка и леля, което в същото време да може да се ползва - към картичките сложихме по химикал, препасан със зелени панделки.
И така, издигнахме се в образователната йерархия и продължаваме нататък.

събота, 10 май 2014 г.

шалченце

Започнах шала, да кажем, преди месец и половина. Уших го с почивки за 2 дни. Беше ми останала  за зашиване на ръка само дупката за обръщане (2-3 минути работа), но мързел ли, какво ли, ме подгони и така допреди няколко дни... Платовете са от стари мои ризи. Опитах се да прикопам и една мъжка с много свеж десен, но собственика не си я даде :)
Общо взето шкафът ми се напълни с незавършено производство, да видим на кое кога ще му дойде моментът.

Pin It button on image hover