Follow by Email

петък, 15 август 2014 г.

Морско синьо

Всеки плаж е белязан от присъствието на своите си съкровища - на някои е пълно с охлювчета, други са отрупани със специфични миди, а тазгодишния беше богат на нетрадиционен дар - малки плочки от басейн, които в продължение на няколко дни събирахме (все пак не се откриваха толкова лесно, особено целите биваха ценна находка) и затвърдихме традицията да се приберем от почивката поне с 1 торба камъни, миди или в случая - с плочки. 
Някой ден ще се превърнат в малко морско пано.

Pin It button on image hover