Follow by Email

четвъртък, 21 април 2011 г.

Малък подарък

При дидковите баба и дядо в Северна България няма интернет (поне за сега), няма Picasa, Facebook и пр., и няма как да видят снимките му, освен да им ги занесем, примерно, на диск. Един бърз хартиен калъф и ето, че стана малък подарък.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover