Follow by Email

вторник, 29 юни 2010 г.

От употребявана копирна хартия

В офиса ни ежедневно генерираме известно количество брак от хартия при разпечатване на документите. Веднага й намирам приложение в дългосрочен план.

Идея № 1: Калъфчета за дисковете с анимации на Данаил, тържествата в яслата, снимки и каквото друго там имаме за прибиране във въпросните калъфи.
Разпечатвам на чистото лице на хартията картинка и/ или надпис, който да подсеща за съдържанието на CD-то и продължавам с оформянето на калъфчето (виж шаблона по-долу).


Идея № 2: Калъфчета с картинки за оцветяване. Тук ще трябва да измислите и какво ще бъде тяхното съдържание. Аз избрах картинки с разнообразна тематика - животни, коли, предмети, приказни герои. Може да се направи поредица от томчета, всяко на отделна тема - например приказката за Пепеляшка да е в едно, героите от "Ну Погоди" в дргуго и т. н.


Напътствия:
Разположете работния лист хоризонтално (в легнало положение), картинката да се пада в долния десен ъгъл.

Ако разполагате с по-дебела хартия (тип полукартон), изберете нея - произведенията ви ще станат по-издръжливи.
Време: 10-15 мин.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover