Follow by Email

понеделник, 21 ноември 2011 г.

етикетите


Продължавам да развивам темата с етикетите "Копче". Кацнали върху торбичките за сестра ми от новата партида. Съвсем прясна - от снощи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover