Follow by Email

понеделник, 8 октомври 2012 г.

С нови пеперудиот сестра ми. Всъщност пеперудата е една - по половин за всяко ухо.
Неочакван дар, връщащ към усещането за лято!

2 коментара:

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover