Follow by Email

понеделник, 4 март 2013 г.

нещо старо

Едно отдавнашно несесерче, което замина преди време за монтанския край. Бях го снимала преди да го мушна в опаковката и така  месеци на ред, снимката му се мотаеше из папките и все не я триех. Закачам я в дневника, за да спра да я подмятам.
(много се надявам, че върши добра работа на собственика си. В., поздрави!)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover