Follow by Email

петък, 29 май 2015 г.

WOW!

Поразителен екземпляр, достоен за предаване на National Geographic, срещнахме на магистрална бензиностанция. Голям колкото човешка длан, този пеперуд си стоеше тихо и мирно, без да се притеснява нито от хорската глъч, нито от свистенето на колите. Винаги съм мислела, че пеперудите са с фини, ефирни крилца. Този (прилича ми на мъжки) ме порази с релефните и приличащи на пера израстъчета по крилата си.

1 коментар:

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover