Follow by Email

сряда, 25 април 2012 г.

Покана за сватба

Неотдавна ми беше зададена тема „Покана за сватба”.
Нямах предварителни насоки как да изглежда поканата освен едно изискване - да има снимка на младоженците.
Въртеше ми се идея поканата да бъде с формат „пощенски плик” (1/3 от А4 лист) и да е с много изчистен текст – кратко и ясно кой ще се жени, кога, къде. Край! 
Поразрових се тук и там да почерпя някакво вдъхновение и да се настроя на сватбена тема. Всичко интересно, което открих беше в чужди сайтове (заплувах в море от идеи и предложния).
Постепено виждането за поканата изкристализира в съзнанието ми и започнах да действам.
Това, на което се спрях се прави еднакво лесно и в Word, и в Corel, но ако ще се дава в печатница и е необходим pdf-формат – Corel е програмата, която работи във ваша полза. Определено качеството на pfd-ите, които генерира е значително по-читаво от това, което предлагат разните pdf-конвертори.
Галерията в страницата на MSOffice предлага доста приятни мотиви, които могат да се използват за целта на подобно занятие.
Шрифтовете, които изпозвах са StudioScriptCTT и Book Antiqua.
Заменям действителните и слагам случайни имена и дати, за да покажа резултата. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover