Follow by Email

понеделник, 11 февруари 2013 г.

Гривничка от сестра ми. В ежедневен стил и семпла - точно по вкуса ми. Подава се игриво изпод ръкава, а стъкленото мънисто проблясва - наслада за окото на всяка сврака (жена).
Успешна седмица! Га! ...:)...:)

1 коментар:

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover