Follow by Email

понеделник, 10 декември 2012 г.

Снежинки и 1 ябълка

Клоните смениха старата виолетова одежда със зимна. Имат си и една поизмръзнала ябълка със свежо листо.
Снежинки прехвърчат на всякъде...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодаря, че отдели от твоето време! Ще те очаквам отново!

Pin It button on image hover